uniek

"High perfomance organisaties willen de beste trainingscontent in de wereld."

Values in Action

logo VIA partners

Iedereen heeft aangeboren talenten en vaardigheden in zich. Gebruik maken van deze sterke punten is de sleutel tot professionele excellentie en persoonlijke ontplooiing. Maar het identificeren van sterktes kan ingewikkeld, verwarrend en ongelooflijk tijdrovend. Values in Action® toont in onderzoek aan dat het kennen en toepassen van ons unieke ‘sterke karakter profiel’ onze tevredenheid met het leven en welzijn verhoogt. Values in Action is een eenvoudige en effectieve manier voor elk van ons om meer te leren over onszelf en onze gepersonaliseerde wegen naar geluk te bieden.

Professionals die werken met anderen in het optimaliseren van hun prestaties weten dat het begrijpen van sterke karakter eigenschappen van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van nieuwe routes van betrokkenheid, voldoening en tevredenheid.  VIA onderzoekt systematisch wat het beste in de mens, in de overtuiging dat er meer potentieel ligt als we benadrukken wat goed is bij mensen in plaats van wat er mis is. VIA kan je helpen ontdekken wat je geboren bent om te doen en is al bij meer dan 2,6 miljoen mensen afgenomen.

Betrokken medewerkers zijn enthousiast en hebben verdere belangstelling voor hun organisatie. Onderzoek toont aan  dat de meerderheid van medewerkers niet betrokken en niet aangesloten is bij hun werk. Als medewerkers niet betrokken zijn leidt dit tot slechtere prestaties en lagere productiviteit, terwijl medewerkers betrokkenheid tot hogere prestatie en productiviteit leidt.  Een 3-jarig onderzoek van medewerkersbetrokkenheid bij Crabb (2011) heeft aangetoond dat  één van de primaire drijvers van medewerkers betrokkenheid in organisaties het implementeren van sterke karakter eigenschappen is.

De Values in Action® (VIA) classificatie beschrijft 24 sterke punten die als fundamentele bouwstenen van het karakter worden beschouwd. Deze bouwstenen zijn universeel beschouwd als kwaliteiten. Karakter sterktes worden gedefinieerd als capaciteiten voor denken, voelen en gedragingen. Iedere persoon bezit elk van deze 24 karakters sterkten in verschillende gradaties, welke resulteert in unieke profielen die een ‘rijke waaier’ van menselijke persoonlijkheden vormen.

De benadering van individueel en team functioneren vanuit karaktereigenschappen is zeer waardevol om te groeien. Er wordt gestart met een eerste indruk van elkaars profiel. Na de training kan men hierop verder borduren (bv als buddy’s of door de interne coach). Men krijgt inzicht in eigen top 5 karaktereigenschappen, leert karaktereigenschappen in lijn te brengen met mogelijke taken, leert als team te zien welke eigenschappen nodig zijn voor succes en men leert elkaar waarderen op elkaars talenten. Voor teams zijn 7 functies te benoemen, zoals informatie verzamelen, besluiten nemen, beïnvloeden, ideeën genereren etc. Door karaktereigenschappen te koppelen aan de functies wordt duidelijk wie waar een sterke bijdrage kan leveren, welke karaktereigenschappen uniek zijn voor 1 persoon, wat men moet ontwikkelen etc. Vooraf maken we een teamplot. In de training werken we daarnaast vanuit positieve karaktereigenschappen van mensen welke worden afgezet tegen de teamfuncties.

Ontdek in 15 minuten wat jouw beste karakter sterktes zijn!

Doe de gratis VIA enquête