werkplek-leren

"Leren is het meest effectief op de werkplek."

Werkplek leren

Leren is het meest effectief op de werkplek. Anyplace, anywhere, anytime. Leren doe je zelf, op de werkplek, samen met collega’s. Samen delen en creëren van kennis. Leren gebeurt 7 x 24 x 365. Wij geloven in werken = leren, leren = werken. Alle leer- en ontwikkeltrajecten worden opgebouwd volgens 70-20-10 principe van Charles Jennings. De werkplek is de krachtigste leeromgeving om te excelleren. 70 % van de leerinterventies gebeuren op de werkplek. Het opdoen van relevante praktijk ervaringen is cruciaal voor leren. Elk leertraject bevat meerdere praktijksituaties, echte casuïstiek en we stimuleren diverse vormen van kennisdelen.

Het voordeel van leren op de werkplek is dat het altijd naadloos aansluit op de actuele ontwikkelingen in uw organisatie. In de creatie van het leerprogramma, maar ook tijdens het leerproces betrekken we juist de stakeholders. De leidinggevende, klant en collega. Ook betrekken we bestaande structuren (overleg), (ict) systemen en praktijkcases.

Online leren maakt een belangrijk onderdeel uit van het werkplek leren. Door op deze wijze te leren, leert men tegelijk werken met nieuwe media die ook onderdeel kunnen zijn van het nieuwe werken. Online leren is altijd maatwerk (look, feel, inhoud) op uw organisatie, product of zelfs op het individu. Desgewenst bieden we online leren in een blended vorm aan door extra opdrachten op de werkvloer mee te nemen.

Wij bieden tools voor het leren op de werkplek. Dit zijn bijvoorbeeld job aids, quick reference cards of leertools. Een leertool bevat kort theorie, een opdracht of een instructie, verwijzing naar relevante andere informatie (filmpjes etc.). Doel van de leertool is medewerkers handvatten te bieden om zelf het thema in een werkoverleg, 1-op-1 of in een team te bepreken of een korte oefening te doen.

We werken altijd met een individueel ontwikkelplan. De medewerker is zelf eigenaar van zijn leerproces. De medewerker is actief en ontwikkelt zijn eigen vakmanschap. Ook zorgt het voor zelfsturing en talentontwikkeling. Het individueel ontwikkelplan gaat uit van: just in time, just in place, just enough. We werken adaptief. Dat betekent dat je alleen dat leert, wat voor de medewerker belangrijk is om te ontwikkelen. Door te werken met een individueel ontwikkelplan maken we tevens de leerresultaten zichtbaar. De medewerker en leidinggevende maken heldere afspraken; over leerdoelen en output. Hierdoor ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid tijdens het leertraject tussen medewerker en leidinggevende.

Tot slot draagt het werkplek leren bij aan een positieve leercultuur in uw organisatie. Tijdens het werkplek leren stimuleren we het delen van kennis, het leren van en met elkaar door co-creatie en ontvangen deelnemers begeleiding van praktijkbegeleiders en mentoren op de werkplek. Door continue uitwisseling van succesverhalen en praktijkvoorbeelden, draagt het leren bij aan een cultuur waarin het continu verbeteren en excelleren centraal staat. Eén van de voorwaarden voor een high performance organisatie.