Veranderen gaat over jezelf!

De wereld is niet voorspelbaar en beweegt snel. Om als organisatie voorsprong en aansluiting te houden is het noodzaak om te blijven veranderen en dus te blijven leren. Moovs ziet een samenleving en organisatie waarin continu veranderen noodzaak is om bij te blijven en voorsprong te behouden.

Dit vraagt veel van mensen aangezien men slechts in beperkte mate tijd heeft om in een comfortzone te blijven. De wijze en middelen waarmee gedragsverandering gerealiseerd kan worden is ook aan continue verandering onderhevig. Tevens vraagt de 24 uurs economie flexibiliteit in aanbod van leermiddelen. Dit betekent dat een zeer breed scala aan leerinterventies nodig is om het doel van gedragsverandering en organisatieontwikkeling te bereiken.

De uitdaging verandert en daarmee de strategie en wat we van medewerkers vragen. Niet dat het oude slecht was, maar in een nieuwe werkelijkheid zijn bestaande patronen niet meer toereikend. Het is voor mensen een kans voor persoonlijke groei, ontwikkeling en benutten van talenten. De uitdaging waar we voor staan is lol krijgen in het continu jezelf herontdekken door nieuwe paden en wegen in te slaan en te experimenteren. Moovs helpt mens en bedrijf te veranderen naar het volgende niveau: the next level you!

Hoe?
Ons perspectief is gedragsverandering en organisatieontwikkeling middels methodieken die recht doen aan een snel veranderende samenleving, organisatie en leeromgeving. Trainen en coachen is hierbij een zeer effectief middel waarin Moovs een grote mate van ervaring heeft opgebouwd in uiteenlopende branches. Naast trainingen biedt Moovs business programma’s en andere leerinterventies ondersteunend aan trainen en coachen.

Focusgebieden

Kern van de activiteiten van Moovs is het begeleiden en ondersteunen van wezenlijke verandering van mens en organisatie. Vanuit deze kern hebben wij diverse focusgebieden ontwikkeld en is er een netwerk van specialisten gebouwd. Onze focusgebieden zijn weergegeven met een korte opsomming van interventies die wij kunnen inzetten.