digitaal-leren-medium

"Anytime, anywhere, anyplace dat is smart working."

Online leren

Online leren maakt een belangrijk onderdeel uit van Het Nieuwe Leren. Online leren omvat de klassieke e-learning zoals vele die kennen, maar ook mobile en social learning. Digitaal leren is altijd maatwerk (look, feel, inhoud) op het bedrijf, product of zelfs op het individu. Desgewenst bieden we digitaal leren in een blended vorm aan door extra opdrachten op de werkvloer mee te nemen. De vormen van digitaal leren zijn alle intuïtief en een hulpmiddel in gedragsverandering. We bouwen een digitaal leertraject op basis van formele en informele leermethodes, Bijvoorbeeld door middel van korte lessen (micro learning of bites of learning) kan men kennis ontwikkelen, persoonlijke ontwikkelplannen bijhouden, oefeningen/quizjes maken, bekijken van filmpjes van Youtube (of vergelijkbare videokanalen), onderling leren door discussiëren/chatten over de te leren onderwerpen. Daarnaast zetten we learning app’s of learning games in voor smartphones of op tablets, gebouwd in html5 of native (specifiek voor een besturingssysteem). We bieden:

Klassieke elearning

We bieden een breed aanbod aan reeds ontwikkelde elearning die als losstaande modules of als pakket van meerdere elearnings aan medewerkers kan worden aangeboden. Dit varieert van Het Nieuwe Werken, Leiderschap, Klantgerichtheid tot aan Excel en diverse taaltrainingen. Daarnaast maken we op maat elearning. Kenmerkend voor een e-learning van Moovs is de hoge mate van interactie, waarbij cursisten door oefeningen kennis leren toepassen. Veel e-learnings zijn gericht op het zenden van informatie, waarbij teveel aandacht is voor één leerstijl en de leereffectiviteit beperkt is. Kenmerk van de e-learning is leren via de feedback. Door de feedback die men krijgt na een oefening leert men wat goed/fout of effectief/niet effectief is.

online-leren0online-leren1

Leeromgeving

Moovs biedt een leeromgeving waar de e-learning in draait. Daarnaast biedt de omgeving de mogelijkheid om standaard rapportages te genereren met gegevens zoals startdatum, score per activiteit, datum van afronding etc. Vanuit een interactie-rapport zien we ook het bezoek aan elke pagina met de ‘interaction’ (actie van de deelnemer; vraag beantwoorden of verder klikken) en de tijd die dit heeft geduurd. De klassieke e-learning, maar ook andere lessen hebben een onderbreek mogelijkheid, waardoor men verder kan waar men geëindigd was.

Content kan direct worden gemaakt in het platform maar het is ook mogelijk om uw (bestaande) SCORM 1.2 content via het platform beschikbaar te maken en deze extra in te zetten in de trainingen. Het platform ondersteunt ook diverse ‘open’ content vormen zoals Youtube, Vimeo en SlideShare. Naast de klassieke e-learning bieden we daarom de mogelijkheid om extra ‘modules of lessen’ te volgen. In de leeromgeving kunnen we korte filmpjes plaatsen met opdrachten.

Social learning

Medewerkers leren in sterke mate van collega’s. In de leeromgeving bestaat de mogelijkheid om met elkaar te chatten of gebruik te maken van een forum. De deelnemers kunnen reageren op content, een discussie starten, comments plaatsen en ‘likes’ toevoegen. Door deelnemers onderling te laten samenwerken, krijgen zij de mogelijkheid om van en met elkaar te leren. Er ontstaat een community van professionals rond de inhoud van jullie cursus. Men kan best practises delen, elkaar vragen stellen, kennis delen etc. Er kan gekozen worden dit onderdeel per trainingsgroep, functiegroep of juist organisatie breed in te richten.

Moovs biedt tevens een sociaal netwerk zoals je gewend bent uit je dagelijkse leven, maar dan bedoeld voor je organisatie. Veilig, efficiënt en compleet. Direct in contact met al je collega’s, altijd op de hoogte van werk-gerelateerde informatie en alles op één plek. Dé nieuwe manier van communiceren. Informatie en kennis op efficiënte wijze ontwikkelen en delen in allerlei verbanden binnen de totale organisatie of delen daarvan, zoals de vestiging, de afdeling, vakgroep of andere samenstellingen.

Games

Fun & Leren gaan goed samen (spelenderwijs informatie overdragen en leren). Mensen willen intrinsiek de ‘mastery’ zijn en beloond worden. In verschillende levels leert de speler steeds meer. Er is een mogelijkheid om de Game opnieuw te spelen en je score te verbeteren. Er kan gewerkt worden met te winnen prijzen. Elk spel kenmerkt zich door een helder doel, (informeel) feedback systeem en beloning (epic win). We maken gebruik van principes van breinleren in onze games. Een van de principes gaat over het herhalen van handelingen waardoor er nieuw gedrag of kennis wordt aangeleerd. In een game is dit vertaald naar concepten waarbij het verbeteren van de persoonlijke performance centraal staat. Deelnemers worden uitgedaagd om keer op keer hun score te verbeteren. De hersenverbindingen worden verstevigd (herhaling door week / weekend prijs).. Ontwikkeld in HTML5, te spelen via alle moderne browsers en devices (computer, laptop, tablet, smartphone).

online-leren4

Serious games

Simulatie van echte situaties en inzetbaar voor ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt gewerkt met realistische 3D-scenario’s en gebruik audio-visuele technieken. Een serious game is serieus, leuk, uitdagend, motiverend. Leren door te ervaren, ontdekken en fouten maken, feedback.

online-leren5online-leren6

Leren via de webcam

Deze web based leeroplossing bestaat uit opdrachten via video-fragmenten. Mensen leren door opnemen van eigen reactie via de webcam, door zichzelf te beoordelen, feedback door begeleider (bijv. leidinggevende, coach/trainer) en feedback door collega’s. 

online-leren7

Online Academy

Als plug in op een eigen community platform of stand alone een eigen online academy. Voordeel is 1 community waar gecommuniceerd en geleerd wordt. Aankondigingen van nieuwe content vindt plaats in de community, doelgroep specifiek kan content worden aangeboden en men kan learnings delen (social learning).