Leergang Regisseurs in het Publiek Domein

Regie als proces van samenwerking bij en met de overheid: efficiënt, effectief en energiek

In allerlei benamingen komen we het samenspel tussen organisaties tegen: keten, netwerkontwikkeling, ketenzorg, transitie, wijkregie, casusregie, procesregie, casemanagement, frontlijnsturing, community building et cetera. De ambitie is steeds dezelfde: verbeteren van de gezamenlijke prestatie die aan de samenleving wordt geleverd.

Je staat voor de taak om processen voor burgers, cliënten of interne collega’s te verbeteren. Je hebt een dossier waarvan je weet dat dit alleen een kans van slagen heeft wanneer je brede verbindingen aangaat. Het is voor jou vanzelfsprekend om structuur en intuïtie te combineren. Je stelt jezelf meer vragen over hoe het proces te managen dan over de inhoud.

Regierol: dynamiek en omgevingsbewustzijn

Als aanspreekpunt en aanjager van een keten, netwerk of alliantie, ervaar je nogal eens druk van buiten of – soms tegelijker­tijd – traagheid intern. Je herkent wellicht het dilemma van urgentie bij de bestuurder versus matige commitment bij de partners, of omgekeerd. Vaak moet een sterk bewegend en ingewikkeld politiek bestuurlijk krachtenveld worden bespeeld. De verwachting is dat je efficiency bereikt in doorlooptijden, kosten en bemoeienis in verhouding houdt, en dat je de partners aan de goede zaak weet te boeien en te binden. Je bent kritisch op nut en noodzaak van ieders bijdrage, bemiddelend met hart voor de partners en met een scherp oog voor de resultaten. Je bent in staat de institutionele logica te vervangen door situationele logica. Jouw professionele taak of rol daarin vergt bijzondere competenties.

Inhoud: compact, dynamisch en praktijkgericht

We bieden je met deze beproefde en doorontwikkelde Leergang de gelegenheid je rol verder te verkennen en je vakbekwaamheid te verdiepen. De Leergang richt zich op:

I.   Theorie en visies op allianties
II.  Coalities vormen en strategisch beïnvloeden
III. Meervoudige partijdigheid en leiderschap
IV. Persoonlijke stijl en effectieve communicatie
V.  Analyse en feedback op uw rol en casuïstiek

Werkwijze

De Leergang start en eindigt met een tweedaagse met daar tussenin drie bijeenkomsten van één dag in Utrecht. Een intakegesprek is vast onderdeel, evenals tussentijdse intervisie. Een team van docenten verzorgt de seminars. Allen zijn als adviseur of projectmanager werkzaam (geweest) in uiteenlopende samenwerkingsverbanden,  waardoor actuele ontwikkelingen deel uitmaken van de Leergang.

Duur

14 dagdelen op locatie

Data

Seminar 1 11-05-2022 en 12-05-2022

Seminar 2  14-06-2022

Seminar 3  13-09-2022

Seminar 4    11-10-2022

Seminar 5  09-11-2022 en 10-11-2022

Prijs

€ 3.650,- (exclusief € 1.050,- verblijfkosten)

Ik meld me aan voor deze training

Heading

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Ik meld me aan voor deze training